Bestuur

Het UOS-bestuur telt naast de voorzitter, penningmeester en secretaris nog 2 bestuursleden. Die bestuursleden zijn respectievelijk verantwoordelijk voor:

  • de activiteitencommissie;
  • de ledencommissie;
  • de PR/communicatiecommissie.

Ieder bestuurslid wordt voor drie jaar benoemd. Na deze periode kan het bestuurslid zich herbenoembaar stellen voor nog een periode van maximaal 3 jaar. Het bestuur legt de benoeming van een nieuw bestuurslid voor aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Vanaf de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2016 bestaat het UOS-bestuur uit Pieter Leyssius (voorzitter), Jan Henk van der Velden (penningmeester), Karen Kragt (secretaris/bestuurslid ledencommissie), Peter van der Mark (bestuurslid PR/communicatiecommissie) en Wim Pot (bestuurslid/ledencommissie).
Annemarie van de Beek verzorgt het secretariaat.


Pieter Leyssius, voorzitter UOS

Na 15 jaar op verschillende plaatsen in Azië te hebben gewerkt, begon ik in december 2011 met een nieuwe baan in Utrecht. Ik ben direct lid geworden van de UOS. Door dit lidmaatschap heb ik snel ondernemend Utrecht leren kennen. Ik ervaar de UOS als een gevarieerde groep ondernemers die elkaar regelmatig treft in een ongedwongen setting met een sterke onderlinge verbondenheid. Op de vraag van de voorzitter of ik interesse had om toe te treden tot het bestuur van de UOS, zei ik onmiddellijk ja. In het dagelijks leven ben ik directeur Bedrijven van Rabobank Utrecht. De Rabobank is historisch sterk vervlochten op maatschappelijk en zakelijk gebied met deze mooie stad. Net zoals de UOS. Ik lever de komende jaren graag een bijdrage aan het succes van dit plezierige, informele netwerk.


Jan Henk van der Velden, penningmeester UOS

Vanaf het moment dat ik in Utrecht ging studeren, voelde ik mij meteen al thuis in deze stad. Dit is tijdens mijn werk als advocaat bij Wijn & Stael alleen maar toegenomen. Natuurlijk is het ook een voorrecht om vanuit een monumentaal pand in het oude Utrecht aan de Maliesingel te kunnen werken. De UOS is een mooie manier om de ondernemers in Utrecht nog beter te leren kennen. De interessante gasten en onderwerpen tijdens de maandelijkse bijeenkomsten gecombineerd met een informele,  gezellige sfeer versterken de onderlinge band. In de loop der jaren leer je veel collega ondernemers uit allerlei bedrijfstakken goed kennen. Als bestuurslid (penningmeester) ben ik inmiddels nog actiever bij de UOS betrokken. De bijeenkomsten bezoek ik dan ook altijd met ontzettend veel plezier! 


Peter van der Mark, bestuurslid UOS

Toen ik 25 jaar gelden in Utrecht kwam, wist ik dat dit de plek was waar ik voor lange tijd zou willen wonen en werken. In 1996 startte ik communicatiebureau Schrijf-Schrijf creatieve concepten & tekstproducten. In het bedrijf aan de Oudegracht maken ongeveer 10 medewerkers dagelijks relevante content. Die content wordt vaak verpakt in de vorm van websites, online platforms, (elektronische) magazines en andere communicatiemiddelen en vindt zo z’n weg richting de doelgroepen van  bedrijven en organisaties. In 2010 was ik founder van Fairphone: een social enterprise die smartphones produceert met speciale aandacht voor duurzaamheid en eerlijke productie. Vanuit mijn verbondenheid met de stad en de ondernemers die ik daar al 20 jaar tegenkom, werd ik in 2010 lid van de UOS. Een ontzettend gezellige en inspirerende vereniging, waar ik terecht kan voor zowel ontspanning als verdieping met gelijkgestemden. Een krachtig netwerk ook, wat ik iedere ondernemer in en om Utrecht gun en van harte kan aanbevelen.


Wim Pot, bestuurslid UOS

In 1999 ben ik lid geworden van de UOS vanuit de situatie dat ik een volstrekt onbekende was in het   Utrechtse netwerk. Ondanks dat ons bedrijf al sinds 1983 een vestiging had in Utrecht was netwerken in Utrecht niet aan de orde geweest. Al vanaf mijn eerste bijeenkomst voelde ik een sfeer die te omschrijven is als een warm bad. De leden van de UOS staan open voor contacten met nieuwe leden en als je bereid bent om te geven, krijg je er veel voor terug. Het lidmaatschap van de UOS heeft een grote bijdrage geleverd aan de naamsbekendheid van Pot Verhuizingen/Logistiek in Utrecht. Toen ik in 2013 gevraagd werd om deel te nemen in het bestuur, hoefde ik daar niet lang over na te denken en heb ik positief gereageerd. Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de UOS en zal ik mijn bestuurlijke ervaring inzetten om dit fantastische netwerk mede voort te zetten en wellicht verder uit te bouwen. 


Karen Kragt, secretaris/bestuurslid UOS

Als je bedrijf in Baarn zit, kan je je afvragen bij welke ondernemersvereniging je thuis hoort. Ik ben overal geweest, gekeken, kennis gemaakt en geproefd en de UOS smaakte het allerbeste! En ik zal je vertellen waarom. Een aantal jaren geleden introduceerde Natasja Jager mij. “Joh Ka, deze mensen vind je leuk!”. En dat klopte. Ik vind bij de UOS een zeer diverse groep mensen en bedrijven in een gave stad, niet hijgerig zaken moeten doen, een betrokken en actieve groep ondernemers, studentikoze gezelligheid. Net als vrouwen in de bestuurlijke top van bedrijven, waar ik me heel hard voor maak!, zijn de vrouwelijke ondernemers in Nederland in de minderheid. Daarom ben ik ontzettend blij om te zien dat in de afgelopen jaren het aantal dames bij de UOS aan het stijgen is. Ik lever graag een bijdrage in het bestuur om te kijken hoe we de UOS verder kunnen verrijken met nieuwe ondernemers, hoe we met en van elkaar kunnen leren en genieten en die sfeer kunnen vasthouden, die ons zo uniek maakt.